2017. július 26. Szerda | Anna, Anikó napja
Ingatlankeresés
Ingatlan típusa:
 
ingatlan keresése
 
ingatlan keresése
ingatlan keresése
Keresés hirdetés azonosítóra:
ingatlan keresése
eladó, kiadó ingatlanok, házak, lakások, ingatlan
Ingatlanjog
Sokingatlan.com  -  adatvédelmi és jogi nyilatkozata

Ön a Sokingatlan.com weboldalát, mint látogató ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám) a regisztráció előfeltétele. Hiszen ezen adatok hiányában a később feltöltött hirdetésére a látogatók nem tudnak Önnek e-mailben üzenni, vagy telefonon felvenni Önnel a kapcsolatot. A Magánfelhasználónak a regisztráció alkalmával lehetősége van eldönteni, hogy a feltöltendő hirdetésénél kíván-e megjelenni a saját nevével, ha nem kíván, ezt a lehetőséget bejelölheti. A Sokingatlan.com, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani és csak abban a körben használja fel, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Sokingatlan.com a szolgáltatásainak igénybevételével az Ön által megadott és megjelenített, az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Weboldalunk megtekintésével Ön és a Sokingatlan.com között távközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Sokingatlan.com részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

A Sokingatlan.com adatvédelmi joghatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Sokingatlan.com bármikor az Ön rendelkezésére áll, hogy az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben úgy érzi, hogy a Sokingatlan.com személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk és gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg például a regisztráci folyamán, vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a Sokingatlan.com az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Sokingatlan.com-ot megóvni és azokat viselni. A Sokingatlan.com ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használ - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, - adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngészőprogramjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Weboldalon a számítógépek internetcímei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Sokingatlan.com statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Sokingatlan.com semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.


www.sokingatlan.com